Lev skönare

Hälsan startar inte i kroppen. Den börjar med hur vi tänker.

Johan Holmsäter är grundaren och eldsjälen bakom Friskis&Svettis. Föreningen blev en folkrörelse, men var egentligen tänkt att bli en referensmodell för hur man kan blanda olika kompetenser och hjälpa människor att av egen kraft ta sig från sjukt till friskt.

Redan när han grundade Friskis&Svettis 1978 formulerade han sin mission – Lev Skönare. Frasen sammanfattade hans ambition att skapa kontaktytor och ge människor möjligheter att utvecklas både fysiskt och mentalt genom rörelseglädje.

Han är en populär föreläsare inom livsstil, ledarstil, hälsa och framgång. Han har varit krönikör i Dagens Industri och Chef, författat böcker och tagit emot Guldkängan, Kunskapspriset och Smilbandspriset – som delades ut av hans Majestät Konungen.

Nu tar han nästa steg med Lev skönare – ett digitalt friskvårds- och hälsosystem. Verktygen utgår från vetenskapen men gör det med hjärtat och på människors villkor. Det är bara så vi långsamt kan ändra vår livssyn och skapa ett friskare Sverige.

Tre skäl att vara med

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro är mycket höga idag.

  •  Vi kan skydda oss mot många av våra vanligaste sjukdomar genom en sundare livsstil.

  •  I framtiden måste vi både orka och ha råd att ta hand om våra allt fler gamla.

Hur kan du bidra?

I dag satsar vi 95 procent av hälsoinvesteringarna i sjukvård och 5 procent på friskvård. Det krävs ett paradigmskifte. Eller som Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport våren 2017: en nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Hälsa är en strategisk fråga för alla organisationer och därmed hela Sverige. Alla vinner på friskare medborgare.

Du kan se till att kraftsamlingen blir av. Du kan hjälpa till att förändra synsätt, utbilda och inspirera till nya goda vanor.

Att förändra ett helt samhälles färdriktning är ingen quickfix. Men vi måste börja nu direkt och ta de första stegen.

Allra först behöver vi öka medvetenheten. Om nuläget. Om orsakerna. Om att vi med enkla medel kan göra stora förbättringar. Om att vi måste arbeta tillsammans över traditionella gränser. Om att det finns verktyg som fungerar.

Börja med att höra av dig till oss i dag.

johan.holmsater@liv-lust.se